Velkommen til dette nettstedet!

På disse sidene finner du mye informasjon om oss som gikk ut fra Oddernes gymnas (tidl.: Kristiansand Kommunale Høyere Almenskole og Kristiansand og Oddernes Interkommunale Høyere Almenskole (IHA)), Kristiansand handelsgymnasium og Kristiansand katedralskole.

Utgangspunktet for dette nettstedet var planleggingen av 40 års-jubileet i 2008 og det faktum at flere ikke mottok invitasjonen fordi elevlistene var ufullstendige (se denne artikkelen i Fevennen i august 2008). En viktig grunn var således å lage fullstendige klasselister. En annen viktig grunn var å presentere elementer av et tidsbilde fra den gang da, forhåpentlig til allmenn interesse og forlystelse – eventuellt mimring – over tiden som var. Nettstedet er organisert som følger:

  1. Elever.   Ikke-faglige aktiviteter, blant annet: gymnassamfunn, skolelag, skoleavis, teater og kulturreiser til Oslo.
  2. Artianere.   Hvem gikk i hvilken klasse på hvilken skole, hva gjorde vi, hvordan så vi ut, og hva mente vi om oss selv og framtida (inkl. artianerboken).
  3. Russ.   De som var russ, det være seg blåruss, credoruss eller rødruss.
  4. Om.   Artikler og reportasjer i lokalpressen, spesielt i forbindelse med at vi ble artianere og russefeiringen.
  5. Jubileer.   Den første feiringen fant sted i 1973.
  6. Idag.   Oss idag.

Lenker til noen spesielle sider:

Takk til alle som har hjulpet til med informasjon og gode råd. Har du noe å bidra med, for eksempel, avisuklipp, fotografier, klassebilder, russeaviser, russekort, så ta kontakt!

Det mangler fremdeles flere russekort – ta kontakt dersom du har noen liggende. Kanskje du har nettopp de som mangler? Og dersom du har tenkt å kaste dem, bør du iallefall sende dem!! Når det gjelder klassebilder mangler de fleste – fint om dere kan rote gjennom kasser og skap og se om dere finner dem!

Det er også interessant å legge ut elevlister, russekort, artianerbøker og klassebilder fra andre kull enn vårt eget. Kjempefint om dere kan bidra med dette også! Artianerboken fra 1966 er lagt ut, sammen med noen russekort og annet materiale fra dette kullet. Dette nettstedet er her.

Dette nettstedet spiller en viktig rolle for å holde kontakten mellom oss. Følgelig, send ny/revidert e-post adresse og mobil nr. (kontakt informasjon for å sende slik informasjon er her).


Alle filer (inkl. avisartikler, russekort og artianerbøker) er i Portable Document Format (PDF). Programmet Acrobat Reader er nødvendig for å åpne slike filer. Dette gratisprogrammet kan lastes ned her.

Hilsen
Lars T. Søftestad
(Oddernes gymnas 3NF)