Velkommen til disse nettsidene!

Dette nettstedet inneholder informasjon om artianerne i Kristiansand. Nettstedet er organisert etter år (se til venstre). Under hvert år finnes tilgjengelig informasjon. Utgangspunktet for dette nettstedet er et nettsted som ble laget spesielt for artianerkullet 1968, og her finnes det svært mye informasjon (flere detaljer er her).

Dersom informasjon for ditt artianerkull mangler, og du har slik informasjon, for eksempel, Artianerboka, avisutklipp, Examen Artiums oppgaver, fotografier, klassebilder, klasselister, russekort, russeaviser, klassefoto, program til teaterforestillinger, og skoleaviser, så ta kontakt. Kjempefint dersom du vil låner ut dette materialet slik at andre i kullet ditt kan ta del i mimringen! Dersom du vil låne ut materialet ditt vil det bli kopiert og scanned, og så sendt tilbake til deg.

Om dokumentene som ligger på nettstedet

Alle dokumentene som et tilgjengelige på nettstedet er i Portable Document Format (PDF) filer. For å kunne åpne, lese og laste ned slike filer må programmet Acrobat Reader være installert på datamaskinen. Dersom Acrobat Reader ikke er installert (det finner du lett ut ved å forsøke å åpne et dokument), må det installeres (det kan lastes ned gratis på denne siden).

Spesielt om Artianerbøkene

Utgangspunktet for artianerbøkene var en rekke spørsmål som alle ble bedt om å besvare. Vekten er gjennomgående lagt på at artianerne skulle presentere seg selv. Artianerbøkene er stort sett skåret over samme lest: korte oversikter over hver skole (med foto av skolens administration oglærerkollegiet for hver klasse) og hver klasse (av en lærer og/eller en elev), og presentasjoner av hver elev (noen uten bilde (eller med et barndomsbilde), og/eller uten tekst). Andre saker som er dekket i flere er eksamensoppgaver og kommentarer til disse, samt karakteristikker og studentbilder. Etterhvert ble det gradvis mindre stoff, eksempelvis er oppgavene til Examen artium og kommentarer til disse, samt gruppebilder av studentene, utelatt i senere bæker.

Artianerbøkene følger ikke en ensartet formel når det gjelder rekkefølgen skolene er presentert på. Innenfor hver skole er klassene oftest ordnet slik: Naturfag, Engelsk, Real og Latin. Innenfor hver klasse er elevene listet alfabetisk etter etternavn.

Handelsgym ble med i Artianerboka fra og med 1966 (fantes en egen Artianerbok for Handelsgym før det, mon tro?). Omkring siste halvdel av 80-tallet / begynnelsen av 90-tallet forsvant tradisjonen med å lage Artianerbok.

Svært mange av oss har mistet Artianerboka, eller gjemt den så godt at den ikke er tilgjengelig lenger, så dette er opplagt et hyggelig gjensyn! Et mimringens rosenrøde skjær melder seg vel når vi blar tilbake (bokstavelig talt!) i vår etterhvert noe fjerne fortid. Samtidig er Artianerbøkene et interessant og viktig bidrag til forståelse av tiden og hvem vi var — som personer og som gruppe, og i noen grad også som generasjon.

Takk ...

... til alle som har hjulpet til med informasjon, dokumenter og gode råd (detaljer nederst på hver side)!